Karpatské námestie 7770/10A Bratislava

Posee, s. r. o.

Karpatské námestie 7770/10A
831 06 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 52790100
DIČ: 2121135709
IČ DPH: SK2121135709
Zápis: v OR na Okresnom súde Bratislava 1
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 145165/B

Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka a.s.